HOU.SV.STARTUP – 2022: Hướng dẫn Tham gia Vòng Bình chọn

1. Cổng bình chọn: http://startup.hou.edu.vn

2. Thời gian đăng hồ sơ dự án lên cổng bình chọn: Từ 17h00, ngày 17/10 đến trước 23h00 ngày 18/10/2022

3. Thời gian mở cổng bình chọn: 12h00, ngày 19/10/2022

4. Thời gian bình chọn: Từ 12h00, ngày 19/10 đến 12h00, ngày 24/10/2022

5. Cách thức đăng hồ sơ dự án lên cổng bình chọn:

Bước 1: Trưởng nhóm dự án đăng nhập vào hệ thống bình chọn bằng tài khoản do Ban tổ chức cấp và khai báo đầy đủ các thông tin theo mẫu trên cổng

Bước 2: Đăng video clip trailer dự án (clip 30 giây)

Bước 3: Điền thông tin tóm tắt dự án theo mẫu khai trên hệ thống

Bước 4: Đăng ảnh hoạt động của nhóm và ảnh sản phẩm/ dịch vụ của dự án lên hệ thống

Bước 5: Hoàn tất quá trình

Trong khoảng thời gian đăng tải hồ sơ lên hệ thống, các nhóm có thể chủ động điều chỉnh các nội dung đăng lên hệ thống nếu cần.

6. Cách thức bình chọn

Bước 1: Người tham gia bình chọn đăng ký thông tin bao gồm: Họ & tên và Địa chỉ email. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, hệ thống sẽ gửi thông tin xác nhận vào địa chỉ email đã đăng ký. Người tham gia Click vào link trong email và thực hiện theo hướng dẫn để tham gia bình chọn.

Bước 2: Lựa chọn dự án bình chọn, xem thông tin về dự án qua bảng tóm tắt dự án, video giới thiệu, hình ảnh sản phẩm, hình ảnh hoạt động của nhóm dự án

Bước 3: Tiến hành đánh giá dự án bằng cách cho điểm theo các tiêu chí trên hệ thống bình chọn. Xác nhận hoàn tất quá trình bình chọn

Lưu ý: Một người có thể tham gia bình chọn cho nhiều dự án

10 Comments to “HOU.SV.STARTUP – 2022: Hướng dẫn Tham gia Vòng Bình chọn”

  1. Dự án này hay

  2. Phạm Thị Thu Thảo

 1. Họ và tên: Hoàng Gia Khánh Linh
  Số điện thoại: 0966666346
  Địa chỉ mail: linhkhanhhoanggia@gmail.com

 2. Dự án hay !

 3. Dự án hay

 4. Dự án hay

 5. Hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *