Khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp & Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp sinh viên”

THƯ MỜI

Tham dự Lễ khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp – Trường Đại học Mở Hà Nội

& Toạ đàm “Hành trình khởi nghiệp sinh viên”

Kính gửi:      – Quý cơ quan, đơn vị doanh nghiệp

– Các nhà đầu tư, các nhà huấn luyện, các chuyên gia khởi nghiệp

– Các cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự Lễ khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp – Trường Đại học Mở Hà Nội và Toạ đàm “ Hành trình khởi nghiệp sinh viên”

Chương trình được tổ chức nhằm:

1. Tạo kênh thông tin về các hoạt động khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

2. Kết nối các đơn vị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, huấn luyện và đầu tư cho các dự án startup của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường

Nội dung Chương trình

– Lễ khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp – Trường Đại học Mở Hà Nội

– Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp sinh viên”

Thành phần tham dự

1. Khách mời là đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà huấn luyện, các chuyên gia khởi nghiệp…

2. Đại diện lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường

3. Sinh viên thuộc các ngành đào tạo trong toàn trường

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 – 11h00, Thứ 5, Ngày 09/9/2021

Địa điểm: Trực tuyến qua hệ thống zoom của Nhà trường

Trân trọng kính mời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *