Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia 2021

Thực hiện quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định số 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục; Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 1 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021

Với mục đích sẽ tiếp tục khơi dậy và rèn luyện tinh thần khởi nghiệp, giúp thay đổi tư duy nhận thức và trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các dự án có tính khả thi cao; tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp với thực tiễn.
Tiếp nối sự thành công năm 2020, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021 sẽ tiếp tục được tổ chức, dự kiến diễn ra trong 02 ngày, ngày 26 – 27 tháng 3 năm 2022 tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Thông tin chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *