Thiết bị bù độ ẩm trong phòng sử dụng nước thải điều hòa

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

THIẾT BỊ BÙ ĐỘ ẨM TRONG PHÒNG SỬ DỤNG NƯỚC THẢI ĐIỀU HÒA

Ý tưởng chính của dự án: “Thiết bị bù độ ẩm tự động trong phòng sử dụng nước thải điều hòa” nhằm mục đích: - Thay thế hệ thống thoát nước thải điều hòa và giảm chi phí lắp đặt. - Bù độ ẩm trong phòng khi sử dụng điều hòa, mang lại một không gian sống thoải mái cho người sử dụng, đảm bảo chất lượng không khí và sức khỏe của con người.

Bùi Đức Giang

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 8,134

Tổng lượt bình chọn: 550

Tính khả thi(TBC): 4.9

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.9

Tính ứng dụng(TBC): 4.9

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59