Smart Wheel Chair

Bình chọn dự án

Chức năng bình chọn dự án/ ý tưởng khởi nghiệp được mở từ 12:00 ngày 19/10/2022 đến 12:00 ngày 24/10/2022. Vui lòng quay lại sau!

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Smart Wheel Chair

Xe lăn điện đang dần phát triển và giúp cho người khuyết tật, người già có thể di chuyển dễ dàng hơn. Không dừng lại ở chức năng đi lại, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, bổ sung thêm một số chức năng phù hợp với hoàn cảnh của từng người sử dụng. Với chiếc xe lăn điện đa năng đã được cải tiến, người sử dụng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vũ Văn Toàn

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 8,968

Tổng lượt bình chọn: 607

Tính khả thi(TBC): 4.9

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.9

Tính ứng dụng(TBC): 4.9

Dữ liệu cập nhật lúc 2022-10-24 11:58:07