Smart Wheel Chair

Bình chọn dự án

Smart Wheel Chair

Xe lăn điện đang dần phát triển và giúp cho người khuyết tật, người già có thể di chuyển dễ dàng hơn. Không dừng lại ở chức năng đi lại, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, bổ sung thêm một số chức năng phù hợp với hoàn cảnh của từng người sử dụng. Với chiếc xe lăn điện đa năng đã được cải tiến, người sử dụng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vũ Văn Toàn

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN