Sản xuất và kinh doanh phân bón từ mô hình nuôi ruồi lính đen kết hợp với bã cà phê phục vụ sản xuất trong nông nghiệp

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÂN BÓN TỪ MÔ HÌNH NUÔI RUỒI LÍNH ĐEN KẾT HỢP VỚI BÃ CÀ PHÊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu sản xuất và kinh doanh phân bón HCr – Phân bón được sản xuất theo phương pháp kết hợp giữa phân ruồi lính đen và bã cafe.

Nguyễn Thu Thảo

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 2,345

Tổng lượt bình chọn: 157

Tính khả thi(TBC): 5

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 5

Tính ứng dụng(TBC): 5

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59