Phần mềm kết nối công việc tiếng Trung CZHAO

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

PHẦN MỀM KẾT NỐI CÔNG VIỆC TIẾNG TRUNG CZHAO

Ý tưởng dự án được phát triển từ mong muốn tạo ra phần mềm giúp đỡ người học tiếng Trung đầu tiên tại Việt Nam trong việc tìm công việc nhanh chóng.

Ngô Thị Yến Vi

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 1,458

Tổng lượt bình chọn: 99

Tính khả thi(TBC): 4.9

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.9

Tính ứng dụng(TBC): 4.9

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59