Phần mềm học dịch Trung – Việt, Việt – Trung FOCSTU

Bình chọn dự án

Chức năng bình chọn dự án/ ý tưởng khởi nghiệp được mở từ 12:00 ngày 19/10/2022 đến 12:00 ngày 24/10/2022. Vui lòng quay lại sau!

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Phần mềm học dịch Trung - Việt, Việt Trung FOCSTU

Bắt nguồn từ nhu cầu về ứng dụng hỗ trợ sinh viên và người đi làm trong việc học, ôn tập và thực hành kỹ năng biên - phiên dịch, ứng dụng hỗ trợ học dịch Trung - Việt, Việt - Trung FOCSTU đã ra đời. Ứng dụng cung cấp từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng, kỹ xảo đa dạng các chủ đề kinh tế, văn hóa, thương mại, chính trị, tin tức,... theo các cấp từ dễ đến khó. Xây dựng tính năng học, ôn tập và thực hành biên - phiên dịch bằng cách kết hợp AI và chuyên môn của đội ngũ nhập liệu (các giảng viên, Th.S, T.S chuyên ngành biên - phiên dịch). FOCSTU hứa hẹn sẽ là ứng dụng học dịch ĐẦU TIÊN ở Việt Nam với những tính năng mới mẻ và giá trị thực tế.

Nguyễn Thị Ái Linh

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 10,031

Tổng lượt bình chọn: 688

Tính khả thi(TBC): 4.9

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.8

Tính ứng dụng(TBC): 4.9

Dữ liệu cập nhật lúc 2022-10-24 11:58:07