Ngôi nhà khởi nghiệp (Startup Dorms)

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Ngôi nhà khởi nghiệp (Startup Dorms)

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ sang công nghệ số với thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt, chúng em mong muốn tìm ra giải pháp nhằm thực hiện khát vọng đưa sinh viên Việt Nam trở thành những CÔNG DÂN TOÀN CẦU, với đầy đủ kiến thức, kĩ năng và tư duy khởi nghiệp sáng tạo. Từ đây, mô hình STARTUPDORMS - NGÔI NHÀ KHỞI NGHIỆP ra đời, với sản phẩm cốt lõi là các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 22, tích hợp không gian Co-living nhằm đem đến một môi trường có thể đáp ứng nhu cầu học hỏi, giao lưu, kết nối cho các bạn trẻ trên toàn quốc.

Nguyễn Thị Ninh

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 618

Tổng lượt bình chọn: 43

Tính khả thi(TBC): 4.8

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.7

Tính ứng dụng(TBC): 4.8

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59