Lăng kính lịch sử – Game hóa môn học cho học sinh THCS

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Lăng kính lịch sử

Dự án “Lăng kính lịch sử” mô phỏng kiến thức môn Lịch sử dưới dạng game offline 2D. Đặc biệt, dự án còn tích hợp các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam trong game để góp phần giúp truyền bá và bảo tồn các di sản văn hóa của đất nước đến với thế hệ trẻ.

Vương Thị Hà

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 385

Tổng lượt bình chọn: 29

Tính khả thi(TBC): 4.5

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.4

Tính ứng dụng(TBC): 4.4

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59