Kidsafer – Giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bình chọn dự án

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Kidsafer - Giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khỏi những thông tin độc hại bằng thiết bị phần cứng tại nhà và ở trường. Thiết bị trợ giúp các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội quản lý con trẻ mà không tạo sự gò bó, ép buộc.

Phạm Ngọc Bích

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN