FUNGUS – Viên đốt từ nấm

Bình chọn dự án

FUNGUS - Viên đốt từ nấm

Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cung cấp nhiệt lượng mới Fungus – Viên đốt từ nấm với nguyên liệu chính là nguồn phế phẩm của quá trình trồng nấm.

Phạm Thị Phương Thảo

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN