FUNGUS – Viên đốt từ nấm

Bình chọn dự án

Chức năng bình chọn dự án/ ý tưởng khởi nghiệp được mở từ 12:00 ngày 19/10/2022 đến 12:00 ngày 24/10/2022. Vui lòng quay lại sau!

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

FUNGUS - Viên đốt từ nấm

Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cung cấp nhiệt lượng mới Fungus – Viên đốt từ nấm với nguyên liệu chính là nguồn phế phẩm của quá trình trồng nấm.

Phạm Thị Phương Thảo

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 2,624

Tổng lượt bình chọn: 181

Tính khả thi(TBC): 4.8

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.8

Tính ứng dụng(TBC): 4.8

Dữ liệu cập nhật lúc 2022-10-24 11:58:07