Dự án Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị điện và bảo vệ an ninh trong trường học và doanh nghiệp

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Dự án Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị điện và bảo vệ an ninh trong trường học và doanh nghiệp

Kết nối các thiết bị điện qua hệ thống, hệ thống có chức năng tự động tắt thiết bị khi không cần thiết và điều khiển, giám sát các thiết bị điện qua app trên điện thoại hoặc máy tính. Chức năng cụ thể của hệ thống bao gồm: + Tự động tắt thiết bị sau một khoảng thời gian ở phòng đó không có người + Ứng dụng IoT để điều khiển từ xa các hệ thống thiết bị điện + Tự động điều khiển các hệ thống thiết bị điện theo lịch trình + Giám sát tình trạng thiết bị đang bật/tắt và tại đó có người hay không + Giám sát, cảnh báo bảo vệ an ninh.

Trần Quốc Cường

Khoa Điện Tử - UNETI

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 9,328

Tổng lượt bình chọn: 625

Tính khả thi(TBC): 5

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 5

Tính ứng dụng(TBC): 5

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59