Bộ trò chơi tài chính – Finance Challenge

Bình chọn dự án

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Bộ trò chơi tài chính - Finance Challenge

Bộ trò chơi giáo dục tài chính dành cho đối tượng là học sinh từ 6 đến 12 tuổi nhằm mang đến một hình thức giao lưu, học tập và giải trí lành mạnh kết hợp với việc bổ sung và nâng cao kiến thức tài chính cá nhân và kiến thức tài chính - ngân hàng nói chung giúp trẻ nâng cao tư duy làm chủ tài chính từ nhỏ, thúc đẩy phát triển toàn diện cho trẻ.

Đỗ Thùy Dương

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN