Bộ sản phẩm thực phẩm PRO-GOOD

Bình chọn dự án

Bộ sản phẩm thực phẩm PRO-GOOD

Sản xuất bộ sản phẩm thực phẩm và thực phẩm chức năng có chứa khuẩn lợi khuẩn đường ruột probiotic.

Nguyễn Văn Ánh

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN