Bộ sản phẩm thực phẩm PRO-GOOD

Bình chọn dự án

Chức năng bình chọn dự án/ ý tưởng khởi nghiệp được mở từ 12:00 ngày 19/10/2022 đến 12:00 ngày 24/10/2022. Vui lòng quay lại sau!

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Bộ sản phẩm thực phẩm PRO-GOOD

Sản xuất bộ sản phẩm thực phẩm và thực phẩm chức năng có chứa khuẩn lợi khuẩn đường ruột probiotic.

Nguyễn Văn Ánh

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 2,062

Tổng lượt bình chọn: 146

Tính khả thi(TBC): 4.7

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.7

Tính ứng dụng(TBC): 4.7

Dữ liệu cập nhật lúc 2022-10-24 11:58:07