BIOLIFE – Vật liệu mới ngành thời trang, đồ chơi trẻ nhỏ

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

BIOLIFE – VẬT LIỆU MỚI NGÀNH THỜI TRANG, ĐỒ CHƠI TRẺ NHỎ

BioLife – Vật liệu mới ngành Thời trang, Đồ chơi trẻ nhỏ.

Nguyễn Thanh Tùng

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 1,315

Tổng lượt bình chọn: 88

Tính khả thi(TBC): 5

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 5

Tính ứng dụng(TBC): 5

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59