App học tập CoShine

Bình chọn dự án

Chức năng bình chọn dự án/ ý tưởng khởi nghiệp được mở từ 12:00 ngày 19/10/2022 đến 12:00 ngày 24/10/2022. Vui lòng quay lại sau!

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

App học tập CoShine

Sản phẩm app học tập trực tuyến “COSHINE” là ứng dụng học tập hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm ở bất cứ thời gian địa điểm nào, đồng thời khơi dậy niềm đam mê và khả năng mới của bản thân.

Trần Thảo Ngọc

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 6,273

Tổng lượt bình chọn: 423

Tính khả thi(TBC): 4.9

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.9

Tính ứng dụng(TBC): 5

Dữ liệu cập nhật lúc 2022-10-24 11:58:07