App học tập CoShine

Bình chọn dự án

App học tập CoShine

Sản phẩm app học tập trực tuyến “COSHINE” là ứng dụng học tập hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm ở bất cứ thời gian địa điểm nào, đồng thời khơi dậy niềm đam mê và khả năng mới của bản thân.

Trần Thảo Ngọc

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN