Chinh phục ngôn ngữ dành cho trẻ rối loạn phát triển

Bình chọn dự án

Chức năng bình chọn dự án/ ý tưởng khởi nghiệp được mở từ 12:00 ngày 19/10/2022 đến 12:00 ngày 24/10/2022. Vui lòng quay lại sau!

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

Chinh phục ngôn ngữ dành cho trẻ rối loạn phát triển

Xây dựng bộ sản phẩm “THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP” dành cho cha mẹ, người chăm sóc, người thực hiện can thiệp trị liệu, nhà nghiên cứu, các Trung tâm chuyên biệt và phục hồi chức năng cho trẻ rối loạn phát triển.

Sản phẩm sẽ bao gồm: Tài liệu dạng sách (hướng dẫn qua kênh đọc các bước thực hiện cho từng hoạt động, mã QR chứa các video hướng dẫn trên trẻ tương ứng với từng hoạt động + Flashcard nhận diện + Flashcard các bài tập). Bộ sản phẩm hướng dẫn kèm theo hệ thống bài tập được xây dựng theo đúng tiến trình phát triển ngôn ngữ lời nói, vừa là công cụ để thực hiện trực tiếp trên trẻ.

Hà Thị Như Quỳnh

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 2,925

Tổng lượt bình chọn: 200

Tính khả thi(TBC): 4.9

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 4.9

Tính ứng dụng(TBC): 4.9

Dữ liệu cập nhật lúc 2022-10-24 11:58:07