BeMASTER- Ứng dụng kết nối gia sư với học sinh

Bình chọn dự án

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

BeMASTER- Ứng dụng kết nối gia sư với học sinh

Ứng dụng BeMASTER– Ứng dụng kết nối gia sư với học sinh, mở ra một môi trường giáo dục đầy đủ và thoải mái với những tính năng tiện lợi và thú vị trong đó.

Ngô Thị Hồng Hạnh

Đại diện nhóm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN